Để góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng (CQDCĐ) tỉnh Thái Nguyên luôn xác định công tác bảo vệ chính trị nội bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm làm cho nội bộ Đảng thực sự trong sạch vững mạnh.

Đảng ủy Khối thường xuyên chỉ đạo các cơ sở đảng trực thuộc rà soát những vấn đề lịch sử chính trị, chú trọng nắm tình hình và giải quyết những vấn đề chính trị hiện nay nếu có phát sinh ở cán bộ, đảng viên. Qua đó nắm chắc tình hình chính trị, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác quản lý, khai thác hồ sơ, thẩm định về tiêu chuẩn chính trị phục vụ cho công tác kết nạp đảng viên, công tác cán bộ … Đảng ủy Khối cũng đã thực hiện khảo sát và đánh giá về lịch sử chính trị đối với cán bộ tham gia cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Khối, cán bộ được đề bạt, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền của Đảng ủy, những đảng viên kết nạp từ năm 1984 đến tháng 6/2009. Qua rà soát không phát hiện trường hợp nào có vi phạm về lịch sử chính trị theo Quy định số 57- QĐ/TW của Bộ Chính trị. Đảng ủy Khối cũng đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt việc nắm bắt sâu sát, cán bộ, đảng viên, con cán bộ, đảng viên đi công tác, học tập ở nước ngoài; cán bộ, đảng viên, vợ con cán bộ, đảng viên làm thuê cho người nước ngoài theo đúng quy định của công tác bảo vệ chính trị nội bộ./.