Trong thời gian qua, tình hình trật tự xã hội ở các vùng nông thôn diễn biến rất xấu. Nhiều vụ gây rối, đánh nhau, cướp giật, trộm cắp xảy ra, trong đó đối tượng chủ yếu là thanh - thiếu niên. Tất cả họ đều có mẫu số chung, đó là vô nghề vô nghiệp.