Trong xã hội Việt Nam thời phong kiến làm gì có chuyện con gái đi tỏ tình trước? Thường thì người phụ nữ thụ động ngồi nhà và chờ "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", tức là chịu sự "gả bán". Ngày nay không còn chuyện ấy nữa.