Luật Đất đai năm 1993, Nghị định 01/CP ngày 1/1/1995 của Chính phủ và các văn bản khác về quản lý đất đai đều đã bị Ban giám đốc Công ty Cao su Tây Biên “vô tình” hiểu sai và “cố tình” làm trái. Hay nói khác hơn, khi mục đích cá nhân cao hơn mục đích chung và quyền lợi tập thể thì sai phạm sẽ là điều khó tránh khỏi. [ + ]