(HNM) - Với bề dày lịch sử hơn 60 năm, Học viện Quân y trực thuộc Bộ Quốc phòng đã đào tạo trên 60.000 thầy thuốc, trong đó có 772 tiến sĩ; 1.500 thạc sĩ; 4.000 bác sĩ chuyên khoa cấp I, II; trên 20.000 bác sĩ đa khoa, dược sĩ đại học, cử nhân kỹ thuật; thực hiện 3.464 đề tài khoa học các cấp, gần 2.000 sáng kiến kỹ thuật...

Học viện có hai bệnh viện là BV 103, Viện Bỏng quốc gia và nhiều cơ sở điều trị, hằng năm khám, điều trị cho trên 220.000 lượt bệnh nhân. Theo đề nghị của Học viện, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức cho phép Học viện Quân y có thêm tên mới là Trường Đại học Y - Dược Lê Hữu Trác để sử dụng trong giao dịch dân sự, hợp tác quốc tế.