Ngày 23-9, Bộ VH-TT&DL đã chính thức khai trương dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Co the xin phep thi Hoa hau tren mang - Anh 1

Theo đó, từ Quý II-2016 đến nay, lãnh đạo các tổng cục, cục, vụ có thủ tục hành chính công trực tuyến triển khai trong năm 2016 đã rà soát các thủ tục hành chính, rút gọn quy trình nghiệp vụ giữa các phòng, ban chuyên môn, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm Công nghệ thông tin - cơ quan chuyên trách về CNTT đã chủ động triển khai thiết lập quy trình điện tử đối với 13 thủ tục hành chính đã được lãnh đạo Bộ trực tiếp phê duyệt quy trình chuẩn trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ VH-TT&DL.

Co the xin phep thi Hoa hau tren mang - Anh 2

Bộ VH-TT&DL đã chính thức khai trương Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Với 13 thủ tục hành chính cấp Trung ương triển khai tại năm đơn vị là: Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Cục Điện ảnh, Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm và Cục Nghệ thuật biểu diễn, đến nay, Bộ VH-TT&DL đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn/ và kết nối, liên thông với Cổng dịch vụ Công quốc gia (đang chạy thử nghiệm) đối với thủ tục “Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim” của Cục Điện ảnh.

Trong thời gian chạy thử nghiệm, Cục Điện ảnh đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục “Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim” thành công trên Cổng dịch vụ công của Bộ tại địa chỉ http://dichvucong.bvhttdl.gov.vn/. Đã có 6 giấy phép hoàn thành quy trình giải quyết và thông báo trả kết quả qua hệ thống tin nhắn và hòm thư điện tử. Kết quả được trả trực tiếp tại cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Theo danh sách 13 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Bộ VH-TT&DL có các dịch vụ như: Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy mô toàn quốc (cuộc thi Hoa hậu toàn quốc); cấp phép tổ chức thi người đẹp quốc tế, người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam; cấp phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim…