- Vợ tôi mang thai được bốn tháng, do nhà xa, điều kiện đi lại khó khăn nên tôi muốn vợ tôi nghỉ làm mấy tháng cuối trước khi sinh. Vậy theo Luật Lao động có được không và có chế độ nào đối với trường hợp này không? (Câu hỏi của bạn Thanh Trung, thanh_event@...).

Trả lời: Do bạn không nói rõ vợ bạn lao động trong điều kiện như thế nào, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội đến thời điểm sinh con có liên tục và đầy đủ không... nên chúng tôi chỉ xin trao đổi với bạn một số ý như sau: Theo Điều 114 Bộ luật Lao động quy định: - Người lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con, cộng lại từ bốn đến sáu tháng do Chính phủ quy định, tùy theo điều kiện lao động, tính chất công việc nặng nhọc, độc hại và nơi xa xôi hẻo lánh. Nếu sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 30 ngày. - Hết thời gian nghỉ thai sản quy định, nếu có nhu cầu, người lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thỏa thuận với người sử dụng lao động. Điều 31 Luật Bảo hiểm Xã hội quy định lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định sau đây: - Bốn tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường. - Năm tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành, làm việc theo chế độ ba ca, làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc là nữ quân nhân, nữ công an nhân dân. - Sáu tháng đối với lao động nữ là người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật. - Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm ba mươi ngày. - Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Như vậy, trường hợp bạn muốn xin cho vợ bạn nghỉ trước khi sinh hoàn toàn có cơ sở theo luật định. Tuy nhiên bạn nên lưu ý rằng: ”được nghỉ truớc và sau khi sinh con, cộng lại từ bốn đến sáu tháng”, vì vậy nếu vợ bạn làm việc trong điều kiện bình thường thì thời gian nghỉ chỉ là 4 tháng, bạn nên cân nhắc thời gian cho vợ nghỉ một cách phù hợp. Hà My thực hiện Bạn đọc có thắc mắc về pháp luật, có thể gửi theo mẫu dưới đây: Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.