(HNM) - Liên bộ Khoa học - Công nghệ (KHCN) và Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch “Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển KHCN quốc gia”.