Bộ Giao thông Vận tải đã hợp long 13,05km chính tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông tại ga Văn Khê và có thể đi bộ trên cao để kiểm tra chiều dài 13km đường sắt Cát Linh-Hà Đông.

Co the di bo tren cao doc tuyen duong sat Cat Linh-Ha Dong - Anh 1

Phiến dầm cuối cùng trong tổng số 806 phiến của dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đã được hợp long. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Co the di bo tren cao doc tuyen duong sat Cat Linh-Ha Dong - Anh 2

Hệ thống máy lao lắp dầm của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Co the di bo tren cao doc tuyen duong sat Cat Linh-Ha Dong - Anh 3

Công nhân tiếp tục thi công hàn các mối sắt sau khi hợp long phiến dầm. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Co the di bo tren cao doc tuyen duong sat Cat Linh-Ha Dong - Anh 4

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cùng Ban Quản lý dự án và Tổng thầu Trung Quốc nâng ly chúc mừng họp long thành công phiến dầm cuối cùng. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Co the di bo tren cao doc tuyen duong sat Cat Linh-Ha Dong - Anh 5

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải tặng quà cho phía Tổng thầu Trung Quốc trong buổi hợp long dự án. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Co the di bo tren cao doc tuyen duong sat Cat Linh-Ha Dong - Anh 6

Nhà ga Văn Khê đang tiếp tục được phía Tổng thầu Trung Quốc thi công hoàn thiện. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

Co the di bo tren cao doc tuyen duong sat Cat Linh-Ha Dong - Anh 7

Sau khi hợp long, có thể đi bộ từ điểm đầu đến điểm cuối tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)