Chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn, muốn để lại mảnh đất này cho con gái 14 tuổi có được không, phải làm thủ tục ra sao?

* Vợ chồng tôi có mảnh đất khoảng 1.000m2 , chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ). Chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn, muốn để lại mảnh đất này cho con gái 14 tuổi có được không, phải làm thủ tục ra sao?

Lê Tấn Hoàng (Bình Dương)

Co the de lai dat cho con chua thanh nien? - Anh 1

Ảnh minh họa.

- Về nguyên tắc, chủ sở hữu tài sản, người có QSDĐ có toàn quyền sử dụng và định đoạt tài sản của mình theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vì phần đất này chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ và con bạn chỉ mới 14 tuổi nên vợ chồng bạn chưa thể thực hiện việc chuyển nhượng QSDĐ cho con khi ly hôn.

Theo Luật Đất đai thì giấy chứng nhận QSDĐ là một trong những điều kiện bắt buộc để người sử dụng đất được quyền chuyển nhượng. Điều 106 Luật Đất đai quy định: Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho QSDĐ; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng QSDĐ khi có các điều kiện: có giấy chứng nhận QSDĐ; đất không có tranh chấp; QSDĐ không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; trong thời hạn sử dụng đất.

Theo điều 18 Bộ luật Dân sự, người từ đủ 18 tuổi trở lên là người thành niên, người chưa đủ 18 tuổi là người chưa thành niên. Con gái bạn mới 14 tuổi, là người chưa thành niên, nên trong giao dịch dân sự về tài sản có những hạn chế nhất định.

Theo khoản 1, điều 20, Bộ luật Dân sự: “Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi hoặc pháp luật có quy định khác”.

Theo Luật Hôn nhân và gia đình, khi ly hôn vợ chồng có quyền thỏa thuận về tài sản như phân chia tài sản chung cho mỗi bên hoặc để lại tài sản cho con… Theo đó, khi tòa án giải quyết ly hôn, vợ chồng bạn có quyền tự thỏa thuận và yêu cầu tòa ghi nhận vào bản án hoặc quyết định thuận tình ly hôn về việc vợ chồng bạn tự nguyện đồng ý để lại phần đất 1.000m2 cho con. Vài năm sau, khi con bạn đủ 18 tuổi, sẽ căn cứ vào bản án, quyết định của tòa án để liên hệ Văn phòng Đăng ký QSDĐ nơi có đất để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

LS Lê Nguyễn Thuyền Quyên (Đoàn Luật sư TP.HCM)