Nhóm nghiên cứu quốc tế từ Mỹ và Đức đã tìm ra cách mà trùng amip Paulinella chromatophora “lấy cắp” khả năng quang hợp của vi khuẩn bằng cách bao trùm hoàn toàn vi khuẩn đó.

Sau hơn 150 triệu năm, cuối cùng các nhà khoa học đã tìm ra nguồn gốc tiến hóa của sự quang hợp. Những thông tin mới về sự sống sơ khai của Trái Đất sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hướng phát triển trong tương lai cho nhân loại.

Siêu năng lực của amip

Tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật loài người là không thể bàn cãi tuy nhiên vẫn còn rất nhiều bí ẩn chưa được khám phá. Trong đó có một vấn đề rất cơ bản, đó là sự quang hợp, hay nói rõ hơn là quá trình phát triển của chức năng quang hợp.

Nghiên cứu mới này giải thích rõ ràng hơn về sự tiến hóa của các vi khuẩn cổ đại đã học cách sử dụng nguồn năng lượng từ Mặt trời như thế nào. Nhóm nghiên cứu quốc tế từ Mỹ và Đức đã tìm ra cách mà trùng amip Paulinella chromatophora “lấy cắp” khả năng quang hợp của vi khuẩn bằng cách bao trùm hoàn toàn vi khuẩn đó.

Co the cai thien bo gen nho... trung amip - Anh 1

Tế bào amip chứa tế bào quang hợp

Từ buổi sơ khai của sự sống những tế bào lục lạp đầu tiên đã phát triển theo phương thức này. Hay còn gọi là phương pháp nội cộng sinh, những tế bào lớn sẽ “ăn” những tế bào nhỏ hơn và xây dựng hệ gene mới từ chúng.

Hướng đi mới

Theo nguyên lý thông thường thì quá trình này là không thể xảy ra vì những tế bào bị nhốt bên trong tế bào lớn hơn sẽ không thể chia sẻ dữ liệu di truyền bởi sự khác biệt về loài sẽ dẫn đến những đột biến nguy hiểm. Sự chia sẻ gene chắc chắn sẽ giết chết các vi sinh vật, do đó vấn đề là làm sao để những tế bào nhỏ tồn tại đủ lâu bên trong các tế bào lớn hơn để hình thành sự hòa hợp về gene.

Co the cai thien bo gen nho... trung amip - Anh 2

Amip có khả năng tự bổ sung gene cần thiết từ môi trường

Trong nghiên cứu mới được xuất bản trong kỷ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa Học Mỹ đã tiết lộ rằng những amip có khả năng thay thế và cải thiện bộ gene bằng cách lấy những gì chúng cần từ môi trường bên ngoài. Nghiên cứu đã cho thấy sự dịch chuyển và khả năng thích nghi của hệ vi sinh vật. “Điểm cốt yếu trong nghiên cứu này cho thấy được những gene có giá trị có thể di chuyển giữa các vi sinh vật theo yêu cầu thích nghi với môi trường”, Debashish Bhattacharya, đồng tác giả của công trình nghiên cứu, cho biết.

Co the cai thien bo gen nho... trung amip - Anh 3

Khả năng di chuyển giữa các vi sinh vật của những gene tốt

Quốc Văn (Futurism)