Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện và dự kiến áp dụng từ năm 2013.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ quyết định các mức thu cụ thể sao cho phù hợp nhất với điều kiện của địa phương mình.

Trong đó, ôtô là loại phương tiện phải chịu phí cao nhất- với mức khung từ 2,09 triệu đồng đến 16,76 triệu đồng/xe/năm.

Xe máy được chia theo 2 nhóm dung tích xilanh. Loại dung tích dưới 70cm3 có mức phí 80.000 - 100.000 đồng/xe/năm; loại dung tích từ 70 - 100cm3 có mức phí 100.000 - 120.000 đồng/xe/năm; loại dung tích từ 100 - 175cm3 có mức phí 120.000 - 150.000 đồng/xe/năm và loại dung tích trên 175cm3 có mức phí 150.000 - 180.000 đồng/xe/năm.

Căn cứ khung trên, hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ quyết định các mức thu cụ thể sao cho phù hợp nhất với điều kiện của địa phương mình.

Đây là loại phí được thu trên đầu phương tiện, tính theo năm và theo kỳ đăng kiểm. Thông tư quy định, tại mỗi kỳ đăng kiểm, các chủ phương tiện sẽ nộp phí ngay tại cơ quan đăng kiểm.

Dự kiến, các loại phí này sẽ bắt đầu được thu kể từ ngày 1.1.2013.

Trước đó- đầu tháng 3 năm nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định 18/2012/NĐ-CP quy định về việc lập, quản lý và sử dụng quỹ bảo trì đường bộ, sau này gọi là phí sử dụng đường bộ.

Theo nghị định này, các loại phí sử dụng đường bộ sẽ bắt đầu được thu kể từ ngày 1.6.2012. Tuy nhiên, do điều kiện nền kinh tế khó khăn, loại phí này đã được hoãn thực hiện theo nội dung của nghị định.

Biểu thu phí sử dụng đường bộ qua đầu các phương tiện.

Theo Vneonomy