- Tôi hiện mang thai được 6 tháng (24 tuần). Theo tôi được biết, lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 trở đi và nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi sẽ được làm việc ngắn giờ hơn lao động khác là 1 giờ/ngày theo quy định của Luật lao động. Hiện tại, công ty tôi có ra thông báo, lao động nữ mang thai từ tuần thứ 30 trở đi (7,5 tháng) mới được nghĩ làm việc ngắn giờ. Vậy, thông báo trên có xem là đúng hay không? Hay những người mang thai từ tuần thứ 28 trở đi sẽ được hưởng chế độ trên?(Bạn đọc)

Vấn đề này xin trao đổi như sau: Khoản 1, 2 Điều 115 Bộ luật lao động quy định người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động nữ có thai từ tháng thứ bảy hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ, làm việc ban đêm và đi công tác xa. Người lao động nữ làm công việc nặng nhọc, khi có thai đến tháng thứ bảy, được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt một giờ làm việc hàng ngày mà vẫn hưởng đủ lương. Như vậy, theo quy định nêu trên chỉ lao động nữ làm công việc nặng nhọc độc hại khi có thai đến tháng thứ bảy, được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt 1 giờ làm việc hàng ngày mà vẫn hưởng đủ lương. Bạn lưu ý, 7 tháng = 30 tuần và quy định này không áp dụng cho người làm việc trong điều kiện bình thường.