Ngày 25/10, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo của các trường đại học và cao đẳng công lập toàn quốc. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em Trần Duy Tạo đã công bố kết quả khảo sát thực trạng cơ sở vật chất (CSVC) và thiết bị đào tạo (TBĐT) tại các trường ĐH và CĐ công lập toàn quốc. Theo đánh giá chung, những năm qua, vị trí, vai trò của công tác đầu tư TBĐT đã được các trường nhận thức đúng đắn, nhiều trường xây dựng được CSVC rất khang trang và đẹp (điển hình như ĐH An Giang, ĐH Tây Đô – Cần Thơ); một số trường đã xây dựng được các phòng thí nghiệm, thực hành hiện đại, đáp ứng được nhiệm vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học; 100% trường được đầu tư, trang bị phòng máy vi tính và nối mạng internet; 69,4% số trường có sử dụng phần mềm ứng dụng trong công tác giảng dạy và học tập; 66,3% trường có website riêng; nhiều trường đã đầu tư xây dựng được thư viện điện tử hiện đại, đạt tiêu chuẩn thư viện trong nước và thế giới... Có thể nói, CSVC và đầu tư Nhà nước khá lớn đã giúp giáo dục ĐH đáp ứng được như cầu đào tạo nguồn nhân lực, phát triển kinh tế xã hội, góp phần tích cực vào việc đảm bảo chất lượng... Hiện nay, diện tích đất cho 1 sinh viên ĐH, CĐ trong các trường công lập quá thấp, khoảng 35,7 m2 (trong khi tiêu chuẩn là 55 đến 85 m2 đất/ 1 sinh viên). Hầu hết diện tích đất chỉ để cho khu học tập, do đó, tình trạng mật độ xây dựng quá cao (50-60%) so với tiêu chuẩn hiện hành (20-25%). Diện tích sử dụng khu học tập trung bình trên 1 sinh viên cũng quá thấp (chỉ khoảng 3,6 m2, trong khi tiêu chuẩn thiết kế hiện hành là 6m2)... Tính đến thời điểm khảo sát, theo báo cáo của 196 trường ĐH và CĐ công lập, chỉ có 157.429 chỗ ở cho sinh viên trong tổng số 855.337 sinh viên chính quy, chiếm khoảng 19,5%...; 84,2% trường có trạm y tế với cơ sở vật chất và cán bộ y tế rất nghèo nàn. Đặc biệt báo động đối với các trường ĐH, CĐ công lập hiện nay là vấn đề thư viện. Theo khảo sát, 87,8% trường ĐH, CĐ có thư viện truyền thống và 39,3% có thư viện điện tử; trong đó, chỉ có 38,9% thư viện truyền thống và 40,3% thư viện điện tử có áp dụng các tiêu chuẩn thư viện hiện có ở Việt Nam hoặc trên thế giới. Nhìn trên diện rộng thì CSVC, TBĐT của các trường ĐH, CĐ công lập hiện nay còn nhiều hạn chế, yếu kém. Diện tích đất nhỏ, đầu tư trang thiết bị chưa đồng bộ; nhiều trường chưa có quy hoạch xây dựng trường, trường có quy hoạch thì chất lượng chưa cao; thiết kế nhà, phòng thí nghiệm, phòng học... chưa được đẹp; khả năng xã hội hóa rất hạn chế; cơ chế quản lý, đầu tư còn nhiều bất cập... Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hiện nay, Bộ Xây dựng đang hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống trường ĐH, CĐ vùng Thủ đô Hà Nội và TP.HCM, hướng tới các khu ĐH tập trung của 2 khu vực này. Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch – Đầu tư cũng đang phối hợp thực hiện quy hoạch đất cho giáo dục đại học; đồng thời, sẽ có danh mục đầu tư đột phá các trường ĐH trọng điểm... Đối với các trường, Phó Thủ tướng cho rằng, cần có đột phá trong quan hệ với doanh nghiệp, trong tổ chức thu nhận đóng góp của xã hội và chuyên trách hóa đội ngũ này, đồng thời tăng cường quản lý sử dụng tài chính. Với Bộ GD-ĐT, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh, rà soát lại việc phân cấp, đẩy nhanh hệ thống thư viện điện tử hợp tác với Nga và việc thành lập hội đồng hiệu trưởng từng khối ngành...