Ngày 20/10, hơn 141 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – công ty TCP (MCK: HAN) chính thức giao dịch trên Upcom với tổng giá trị đăng ký giao dịch hơn 1.410 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 12.500 đồng/cổ phiếu.

Co phieu tong cong ty Xay dung Ha Noi len san Upcom - Anh 1

HAN là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập từ năm 1982 trên cơ sở hợp nhất 5 đơn vị: Công ty Xây dựng số 1, Công ty Xây dựng số 3, Công ty Xây dựng số 11, Nhà máy Bê tông đúc sẵn Hà Nội và Xí nghiệp Một Bạch Đằng.

Ngày 7/4/2015, công ty chính thức trở thành công ty đại chúng. Công ty này hoạt động trên 3 mảng lĩnh vực kinh doanh chính: xây dựng, thi công xây lắp; đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính dài hạn. Trong đó, hoạt động thi công xây lắp là hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại doanh thu lớn nhất cho tổng công ty. Nhưng, hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản lại là bước đi thành công của tổng công ty, đóng góp lợi nhuận lớn nhất cho HAN trong những năm gần đây.

Tổng công ty đã triển khai nhiều dự án, công trình quan trọng của quốc gia như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhà làm việc của Văn phòng Quốc hội, Trung tâm hội nghị Quốc gia…Năm 2015, doanh thu thuần của HAN đạt 3.846 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 112,4 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức của công ty đạt 6%. Năm 2016, công ty này đặt mục tiêu đạt gần 100 tỷ đồng sau thuế, doanh thu thuẩn 2.700 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 6%. Trong thời gian tới, Tổng công ty dự kiến tiếp tục tập trung vào ngành nghề sản xuất chính hiện nay và ưu tiên các dự án phát triển nhà và đô thị sắp sửa bàn giao đưa vào sử dụng.