TT (TP.HCM) - Trong một báo cáo mới đây, nhóm chuyên viên phân tích Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) nhận định trong bối cảnh kinh tế hiện nay, nhóm cổ phiếu cao su trở thành "ngôi sao" khi hoàn toàn không chịu tác động tiêu cực từ các yếu tố vĩ mô như giá nguyên vật liệu, đồng đôla trượt giá, lãi suất quá cao...