Kết phiên sáng, nhiều cổ phiếu ngân hàng đều giảm giá, ngoại trừ MBB. Riêng ngành bất động sản lại có phiên tăng khá mạnh.

Khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa, Vn-Index giảm 0,55 điểm (0,11%), còn 493,4 điểm. Tổng khối lượng giao dịch hơn 4,4 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch hơn 55,6 tỷ đồng.

Sang phiên khớp lệnh liên tục, trong rổ VN30, một loạt cổ phiếu giảm điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, toàn bộ điều chỉnh giảm từ 100 đến 500 đồng. Trái lại, nhóm bất động sản, VIC tăng 1.500 đồng, HAG tăng 700 đồng, DIG tăng 700 đồng.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm giá trong phiên sáng 19/2.

Đóng cửa phiên sáng, Vn-Index quay đầu tăng 0,92 điểm (0,19%) lên 494,87 điểm. Tổng khối lượng giao dịch gần 71,5 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch hơn 985,5 tỷ đồng.

ITA chuyển nhượng nhiều nhất phiên sáng, với hơn 7 triệu cổ phiếu, giá tăng 500 đồng, lên 9.300 đồng. Thỏa thuận nhiều nhất là KBC với gần 650.000 cổ phiếu ở mức giá 9.800 đồng.

Cổ phiếu ngân hàng, đóng cửa phiên sáng, hầu hết giảm, duy nhất MBB đứng giá ở mức 14.300 đồng, sang tay hơn 2,75 triệu đơn vị. Trong nhóm bất động sản, DIG kịch trần, HAG tăng 900 đồng, VIC tăng 1.500 đồng.

Trên sàn Hà Nội, kết phiên sáng, HNX-Index tăng 0,06 điểm (0,09%) lên 66,8 điểm. Khối lượng giao dịch hơn 58,33 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch 458,2 tỷ đồng.

SHB sang tay hơn 12 triệu cổ phiếu, nhiều nhất sàn, giá giảm 100 đồng, còn 8.000 đồng. PVX chuyển nhượng nhiều thứ 2, với trên 6,1 triệu cổ phiếu, giá tăng 300 đồng, lên 8.000 đồng.

Hàn Phi