(ATPvietnam.com) - Bất động sản du lịch là một môt hình kinh doanh mới ở Việt Nam và đang được kỳ vọng là ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt do Việt Nam có nhiều khu danh lam thắng cảnh đẹp, tình hình chính trị xã hội ổn định phù hợp với phát triển ngành du lịch.

CTCP Khách sạn & Dịch vụ Đại Dương (OCH: HNX) đang sở hữu một số vị trí đẹp, các dự án khách sạn mà OCH đang xây dựng đều là các vị trí phù hợp, thuận lợi với khách du lịch tại Việt Nam. Tiến hành định giá cổ phiếu OCH, CTCK Hòa Bình (HBSE) cho biết: Phương pháp P/E Lợi nhuận dự kiến năm 2010 của OCH đạt 122.12 tỷ đồng. Số lượng cổ phiếu trung bình năm 2010 đạt 83.33 triệu cổ phiếu. EPS điều chỉnh dự kiến năm 2010 đạt 1,465 đ/cp. Hiện tại P/E trung bình của ngành bất động sản vào khoảng 14 lần. HBSE ước tính P/E của OCH cao hơn mức trung bình ngành, dao động trong khoảng 15 - 16 lần. Theo phương pháp P/E, giá hợp lý của OCH năm 2010 vào khoảng 22,000 - 23,500 đ/cp. Phương pháp P/B BV của OCH tính đến ngày 30/06/2010 đạt 10,803 đ/cp. P/B trung bình của ngành bất động sản hiện tại đạt 2.8 lần. HBSE ước tính P/B hợp lý năm 2010 của OCH vào khoảng 2.0 - 2.3 lần. Theo phương pháp P/B giá hợp lý của OCH trong khoảng 21,600 - 24,800 đ/cp. Tổng hợp hai phương pháp P/E và P/B theo tỷ lệ tương ứng 60% - 40%, giá hợp lý năm 2010 của OCH vào khoảng 22,000 - 24,000 đ/cp. Download báo cáo phân tích cổ phiếu OCH Hải Anh