(ĐTCK) Nguyên nhân là do HLG bị lỗ sau kiểm toán 29 tỷ đồng năm 2012, trước đó báo lãi 281 triệu đồng.

Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) thông báo về việc đưa cổ phiếu CTCP Tập đoàn Hoàng Long (mã HLG) vào diện cảnh báo.

Theo đó, cổ phiếu HLG vào diện cảnh báo bắt đầu từ ngày 18/4.

Nguyên nhân là do theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2012, công ty kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh, làm lợi nhuận sau thuế của HLG chuyển từ lãi 281 triệu đồng thành lỗ 29 tỷ đồng.

Mới đây, HLG mẹ công bố báo cáo tài chính quý I/2013 với kết quả doanh thu thuần đạt 51 tỷ đồng, tăng đột biến so với cùng kỳ 2012 chỉ là gần 900 triệu đồng. Tuy nhiên, HLG vẫn bị lỗ sau thuế 344 triệu đồng trong kỳ do giá vốn và các chi phí đều tăng cao, cùng kỳ 2012 lãi 14,51 tỷ đồng.