Cổ phiếu của các DN sau đấu giá sẽ tự động niêm yết trên thị trường giao dịch chứng khoán (GDCK) của các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) trong vòng 15 ngày, áp dụng cơ chế tạo lập thị trường… là những quy định mới trên thị trường chứng khoán (TTCK) sẽ được triển khai trong thời gian tới.

Thêm cú hích cho cổ phần hóa

Từ ngày 1/11/2016, Thông tư 115/2016/TT- BTC của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa (CPH) của các DN 100% vốn Nhà nước có hiệu lực. Theo đó, cổ phần đấu giá qua sở GDCK sẽ tự động được đưa vào giao dịch trên hệ thống UPCoM trong vòng 15 ngày. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá, sở GDCK nơi thực hiện đấu giá sẽ gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán văn bản thông báo giá thanh toán bình quân kèm danh sách người trúng giá. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần, DN CPH phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán (UBCK) và công bố thông tin về kết quả bán cổ phần kèm theo xác nhận của ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt đấu giá. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá cổ phần, UBCK gửi thông báo xác nhận kết quả đấu giá cho DN CPH. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của UBCK, cổ phiếu của DN cổ phần sẽ giao dịch lên UPCoM. Giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên được xác định trên cơ sở giá thanh toán bình quân.

Co phieu doanh nghiep het duong 'tron' len san - Anh 1

Nhập thông tin trái phiếu vào hệ thống đấu giá điện tử tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Ông Nguyễn Thành Long - Chủ tịch Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, đây được coi là một cú hích cho quá trình CPH DN Nhà nước, bởi việc lên sàn kể từ ngày 1/11/2016 sẽ là bắt buộc và tự động chứ không phải là việc DN muốn hay không. Việc lên sàn cũng giúp các DN minh bạch thông tin, tăng niềm tin của nhà đầu tư, từ đó đẩy giá cổ phần DN tăng theo cơ chế thị trường.

Áp dụng cơ chế tạo lập thị trường

Trên thị trường UPCoM, tính đến 30/9/2016, có 338 DN đăng ký giao dịch với giá trị vốn hóa đạt 117.000 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch 9 tháng đạt 22.574 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân đạt 121 tỷ đồng, tăng 110% so với năm 2015.

Với mục tiêu đẩy nhanh quá trình triển khai cơ chế tạo lập thị trường để đưa vào áp dụng từ cuối năm 2016 nhằm hỗ trợ tăng thanh khoản, HNX triển khai cơ chế tạo lập giá dự kiến áp dụng thí điểm vào đầu năm 2017. Bà Mai Thị Vân Anh - Phó Giám đốc HNX chia sẻ, các công ty chứng khoán là thành viên tạo lập thị trường đóng vai trò quan trọng và chủ động trong việc tăng cường thanh khoản cho thị trường. Theo đó, mỗi mã chứng khoán chỉ có một thành viên tạo lập thị trường và tùy theo điều kiện, HNX có quyền tạm dừng việc đăng ký tạo lập thị trường sau khi có ý kiến của UBCK.

Đối với các công ty chứng khoán, điều kiện để trở thành thành viên tạo lập thị trường cho cổ phiếu bao gồm: DN không trong tình trạng cảnh báo về tỷ lệ vốn khả dụng; không trong tình trạng đình chỉ, tạm ngừng hoạt động, hợp nhất, giải thể…; không có lỗ lũy kế trên 50% vốn điều lệ; vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn pháp định, đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ vốn nợ trên vốn chủ sở hữu, trích lập đầy đủ các khoản dự phòng và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật chứng khoán liên quan khác.