(TNO) Thủ tướng vừa phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - VNA) giai đoạn 2012-2015.

Theo đề án, Công ty mẹ - VNA là công ty TNHH một thành viên, được cổ phần hóa trong năm 2013.

Cũng theo đề án này, trong giai đoạn 2012-2015, VNA sẽ hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại 10 doanh nghiệp, trong đó có Ngân hàng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (BMI), Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS), Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ hàng không (AIRSERCO) và Công ty cổ phần Bưu chính viễn thông Sài Gòn (SPT), cũng như France Telecom .

Bảo Cầm