Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam là những doanh nghiệp nhà nước chưa thực hiện công khai bất cứ nội dung thông tin nào theo quy định.

Co nhung DNNN chua cong khai bat cu noi dung thong tin nao - Anh 1

Duy nhất 1 doanh nghiệp trong số 31 tập đoàn kinh tế , tổng công ty nhà nước phải thực hiện công bố thông tin thực hiện nghiêm túc các yêu cầu công bố báo cáo. Đó là Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, công bố cả 7 báo cáo về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016; báo cáo đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất; báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015; báo cáo tài chính năm 2015 và công bố báo cáo tiền lương, thường năm 2015.

Nếu tính riêng 6 tập đoàn kinh tế, mới có Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 nhưng chưa công bố báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) thì lại công bố Báo cáo tài chính năm 2015 trước kiểm toán, chưa có báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ.

Trong khi đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) chưa thực hiện công bố Báo cáo tài chính năm 2015, gồm cả báo cáo riêng của Công ty mẹ và hợp nhất.

Một số tổng công ty lớn như Đường Sắt Việt Nam, Vinafood 1, Công ty Công nghiệp Tàu thủy, Sông Đà, Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Mobifone cũng không có tên trong danh sách đã thực hiện công bố báo cáo tài chính năm 2015. Chỉ có 2 đơn vị là Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ này.

Cũng phải nói thêm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước. Báo cáo này được thực hiện 1 tháng sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo yêu cầu của Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Thời điểm đó, Tổng công ty Sông Đà, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba), Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe), Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1), Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam là những đơn vị bị nêu tên trong danh mục chưa thực hiện công bố công khai bất cứ một nội dung nào theo quy định của Nghị định 81/2015/NĐ-CP.

Khánh An