Dự thảo Luật Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang được Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi tiến hành lấy ý kiến đóng góp rộng rãi để tháng 6/2008 trình Quốc hội thông qua. Xung quanh các quy định trong dự thảo luật, phóng viên Báo Kinh tế Hợp tác Việt Nam đã có cuộc trao đổi với TS Bùi Khắc Sơn- Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, thành viên ban soạn thảo.