Xã Y Tý có đến 8.000ha rừng già và dưới những tán rừng nguyên sinh đó là những vạt thảo quả được coi như cả cơ nghiệp của bà con.

Ông Hầu A Sáng giữa nương thảo quả đã chết vì mưa tuyết.

Cũng như các hộ dân trong bản, cơ nghiệp của vợ chồng ông Sáng đều trông vào nương thảo quả.

Để có được nương thảo quả 3.000 gốc này là công sức của bà con trong suốt 10 năm.

Lán sấy thảo quả cũng sắp sập do tuyết, ông Sáng cũng chẳng buồn dựng lại nữa.

Giá thảo quả đã sấy là 120.000đ/kg nhưng nhà ông Sáng không còn thảo quả để bán.

Rừng mất thì không có chỗ để trồng thảo quả.

Bóng dáng lầm lũi của người Trưởng thôn giữa cái lạnh gần 0 độ C của vùng biên giới đầy khắc nghiệt này.