Tại một bãi thải của các loại xe cũ, cô gái trong trang phục của một thủy thủ khoe dáng.