Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ - TP.HCM, khẳng định không có chuyện ngưng hoàn toàn giao dịch chuyển nhượng ...