Nhiều người cho rằng, vụ cướp của Kim Kardashian như trong phim Hollywood.

Co Kim 'sieu vong ba' bi cuop: Paris hon loan hay tro Pr moi? - Anh 1

Cô Kim "siêu vòng ba" bị cướp: Paris hỗn loạn hay trò Pr mới?

theo Trí Thức Trẻ