TTO - * Trước đây khoảng hai tháng rưỡi tôi bị đau họng, tôi đến tiệm thuốc tây mua thuốc viêm họng uống. Sau khi uống xong thì không còn bị đau họng nữa, nhưng trong họng tôi đến giờ đàm cứ như bị đóng ngay họng, nuốt nước miếng vào bị vướng lại và ói ra, đặc biệt là những lúc uống nước có đá hay trời lạnh.