Đây là Cty liên doanh (Nhật Bản - VN), chuyên SX gạo đặc sản, cần tuyển: NV kỹ thuật trồng trọt: TN ĐH, TC ngành trồng trọt (ƯT có KN); NV kỹ thuật máy (nam): TN ĐH, TC ngành điện - kỹ thuật điện;