TTO - * Em là SV ngành công nghệ thực phẩm. Em muốn hỏi cơ hội nghề nghiệp của ngành này, những công việc em phải làm sau khi tốt nghiệp? Các công ty tuyển dụng sẽ yêu cầu như thế nào đối với SV mới ra trường?