“Một con số đáng xấu hổ với ngành công nghiệp hỗ trợ khi doanh nghiệp chỉ chiếm 0,3% trong tổng số nửa triệu doanh nghiệp, không thể có công nghiệp bền vững dựa trên con số này”, GS TS Phan Đăng Tuất, Vụ trưởng – Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp bức xúc. Để CNHT Việt Nam phát triển trong bối cảnh hội nhập, cần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa doanh nghiệp FDI và DN nội địa Tại Diễn đàn phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong bối cảnh các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Ông Hoàng Quốc Vượng – Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng: Phát triển công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của mỗi quốc gia, đặc biệt đối với những quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Không thể công nghiệp hóa bằng lắp ráp và gia công Theo Viện Nghiên cứu chiến lược, Chính sách công nghiệp, cùng với những cơ hội trên, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đổ vào Việt Nam và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH diễn ra mạnh mẽ đã góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp nói chung và hoạt động xuất khẩu sản phẩm công nghiệp có thế mạnh nói riêng. Tuy nhiên, GS Tuất cho biết, đến nay Việt Nam mới chỉ có 1.383 DN làm CNHT trên 3 nhóm ngành: cơ khí, điện tử, nhựa cao su. Số doanh nghiệp CNHT chỉ chiếm 0,3% trong tổng số 500.000 doanh nghiệp. “Một con số đáng xấu hổ với ngành công nghiệp hỗ trợ, không thể có công nghiệp bền vững dựa trên con số này”, ông Tuất nhấn mạnh. Ông Tuất cho rằng, không thể công nghiệp hóa mà chỉ lắp ráp và đi làm gia công. Do đó, Nhà nước cần phải coi CNHT là quốc sách sống còn cho sự phát triển bền vững. Với tỷ lệ DN CNHT quá ít như vậy ông Tuất cho rằng không đủ để làm nguồn lực. Còn những doanh nghiệp đang tồn tại lại không tiếp cận được với chuỗi giá trị toàn cầu. Họ là những con người đã lớn, được giáo dục theo kiểu cũ, thấm nhuần phong cách cũ. Chính vì thế quyết sách bây giờ là tạo dựng nên những doanh nghiệp mới, như cách nói của ông là “cho