Một lãnh đạo huyện Kỳ Anh cho rằng, thảm họa môi trường do FHS gây ra tác động xấu về mặt kinh tế, xã hội trên địa bàn toàn tỉnh...

Co hoi nang cao nhan thuc bao ve moi truong - Anh 1

Một lãnh đạo huyện Kỳ Anh cho rằng, thảm họa môi trường do FHS gây ra tác động xấu về mặt kinh tế, xã hội trên địa bàn toàn tỉnh nhưng cũng là hồi chuông cảnh báo trong việc nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường biển nói riêng, môi trường sản xuất, sinh hoạt nói chung.

Từ sự cố này, việc tăng cường quản lý nhà nước về môi trường đã có sự chuyển biến rõ rệt, tất nhiên thời gian tới Trung ương, tỉnh cần có hành lang pháp lý đồng bộ hơn để đảm bảo phát triển các dự án hài hòa cả về kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.