TT - Những chính sách nào đang được áp dụng để phát triển đảo Phú Quốc, tiến độ những dự án đã được cấp phép triển khai ra sao, cơ hội nào cho các doanh nghiệp chưa đầu tư vào đảo ngọc này… sẽ là những nội dung được trao đổi tại buổi “Trò chuyện cùng doanh nhân” do Trung tâm Thông tin tư vấn kinh tế thanh niên (Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM) tổ chức vào ngày 14-3.