Dự kiến, trong năm 2017, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2), Tổng công ty Vật tư nông nghiệp cùng hàng loạt doanh nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thực hiện cổ phần hóa, bán cổ phần ra công chúng. Cơ hội lớn cho nhà đầu tư bỏ vốn vào doanh nghiệp nông nghiệp đang mở ra.

Co hoi dau tu vao co phieu nganh nong nghiep - Anh 1

Theo lộ trình được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố, năm 2017, Tổng công ty Vật tư nông nghiệp sẽ tiếp tục triển khai công tác cổ phần hóa theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Với Vinafood 2, Bộ đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ. Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kiểm toán kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, bên cạnh đó Tổng công ty cũng đang tiếp tục xử lý các tồn tại về tài chính, đất đai, lao động theo quy định.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2017-2020, Chính phủ sẽ thoái vốn Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp với 2.190 tỷ đồng vốn đầu tư (theo giá trị sổ sách). Riêng năm 2017, Chính phủ thực hiện thoái vốn với giá trị sổ sách dự kiến là 1.643 tỷ đồng.

Trong khi đó, VRG sẽ cổ phần hóa đồng thời Công ty mẹ và 20 công ty con (là công ty TNHH một thành viên do Công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ). Đến nay, việc xác định giá trị doanh nghiệp các đơn vị này cơ bản đã hoàn thành.

Tập đoàn đang phối hợp với kiểm toán để thực hiện kiểm toán kết quả xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định, đồng thời triển khai xây dựng phương án cổ phần hóa.

Với tiến độ công việc như hiện nay, VRG sẽ được quyết định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa trong quý III/2017, còn Vinafood 2 sẽ tiến hành trong quý IV/2017. Song song với quá trình kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp, hai doanh nghiệp trên đều đang tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược.

Co hoi dau tu vao co phieu nganh nong nghiep - Anh 2

Năm nay, Bộ cũng sẽ hoàn thành xác định giá trị doanh nghiệp để tiếp tục tiến hành cổ phần hóa với Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Vinafood 1 và Công ty TNHH một thành viên viên Thủy sản Hạ Long.

Năm 2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hoàn thành cổ phần hóa 12 doanh nghiệp nhà nước, song vẫn còn 6 doanh nghiệp chưa hoàn thành quyết toán vốn nhà nước lần 2 để bàn giao sang công ty cổ phần, bao gồm: Tổng công ty Rau quả nông sản, Tổng công ty Chè Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Công ty TNHH nhà nước MTV Tư vấn và Đầu tư phát triển rau hoa quả, Công ty Xây dựng và chuyển giao công nghệ thủy lợi, CTCP Thuốc thú y Trung ương (Vetvaco).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang yêu cầu 6 doanh nghiệp này khẩn trương hoàn tất quyết toán vốn nhà nước lần 2.

Ở mảng thoái vốn nhà nước, các nhà đầu tư cũng có nhiều cơ hội khi ngay trong quý I/2017, Bộ hoàn thành bán vốn nhà nước tại 4 doanh nghiệp, gồm Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP, Tổng công ty Mía đường II – CTCP, CTCP Đầu tư và phát triển ngô Việt Nam, Công ty TNHH Tư vấn và chuyển giao công nghệ (Trường Đại học Thủy lợi).

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP (Nhà nước nắm 51% vốn), CTCP Thuốc Thú y Trung ương Navetco (Nhà nước nắm 65% vốn), CTCP Thuốc thú y Trung ương Vetvaco (Nhà nước nắm 65% vốn), Bộ sẽ thoái vốn theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2017-2020, Chính phủ sẽ thoái vốn Nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp với 2.190 tỷ đồng vốn đầu tư (theo giá trị sổ sách). Riêng năm 2017, Chính phủ thực hiện thoái vốn với giá trị sổ sách dự kiến là 1.643 tỷ đồng.

Cụ thể, các doanh nghiệp thoái vốn năm 2017 là Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) với số vốn thoái là 320 tỷ đồng (giá trị sổ sách), dự kiến thu về 322 tỷ đồng.

Tổng công ty Cà phê Việt Nam thoái hơn 108 tỷ đồng, dự kiến thu về chỉ đạt 56 tỷ đồng. VRG thoái 895 tỷ đồng, dự kiến thu về 1.130 tỷ đồng. Tổng công ty Lương thực Miền Nam thoái 259 tỷ đồng, dự kiến thu về 207 tỷ đồng…

Thủy Tâm