Xen lẫn từng đợt sóng biển rì rào, tiếng cô giáo Bùi Thị Nhung dạy những trẻ thơ đánh vần từng chữ thánh thót vang xa, làm ấm cả không gian đất đảo Trường Sa nhỏ hẹp.