CTCP chứng khoán quốc tế Việt Nam (VIS) đạt doanh thu gần 120 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 51,4 tỉ đồng trong 10 tháng đầu năm và số lượng tài khoản của nhà đầu tư tại VIS hiện nay là 15.000 tài khoản. (T.Xuân)

Ngày 27.11, Ngân hàng TMCP Miền Tây (Western Bank) triển khai "Tháng tiền gửi lãi suất thả nổi" với mức lãi suất huy động tiền đồng kỳ hạn 1 tháng: 9,91%/năm; 2 tháng: 9,92%/năm; 3 tháng: 9,93%/năm. Ngoài ra khách hàng còn được thưởng thêm lãi suất 0,3%/năm. (T.Xuân) Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chấp thuận cho Công ty cổ phần chứng khoán thương mại và công nghiệp Việt Nam (VICS) niêm yết cổ phiếu tại HNX với mã chứng khoán VIG. VICS có vốn điều lệ là 150 tỉ đồng, sẽ chào sàn phiên đầu tiên vào ngày 1.12 tới. (P.Hậu) Ngày 27.11, Công ty bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc (Việt Nam) đã giới thiệu sản phẩm bảo hiểm mới "An khang linh hoạt trọn đời". Sản phẩm này cho phép khách hàng được hưởng lợi nhuận đầu tư từ quỹ liên kết chung. Đồng thời cam kết lãi suất tối thiểu là 5%/năm trong vòng 10 năm đầu và 3,5%/năm trong toàn bộ những năm còn lại của hợp đồng bảo hiểm. (Q.Thuần) HĐQT CTCP Cavico Việt Nam khai thác mỏ và xây dựng (MCV) đã thông qua kế hoạch chào bán 4 triệu cổ phiếu cho hai đối tác chiến lược là Công ty TNHH Cavico Việt Nam và CTCP Cavico thương mại; giá bán bằng 80% bình quân giá đóng cửa của 10 phiên giao dịch trước ngày biên bản được công bố chính thức (nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách hiện tại của MCV là 16.894 đồng/cổ phiếu). (M.P) CTCP chứng khoán Phố Wall vừa được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc niêm yết cổ phiếu. Công ty này có vốn điều lệ 108 tỉ đồng, đăng ký niêm yết 10,8 triệu cổ phiếu phổ thông. (M.Phương)