Ông có biết, 6 Thứ trưởng và 5 Tổng cục trưởng của Bộ Tài chính đã chính thức đi làm bằng xe riêng hoặc taxi từ ngày 3-10.

- Bộ Tài chính là tay hòm chìa khóa của Chính phủ nên phải đi đầu để các bộ, ngành khác noi theo là lẽ đương nhiên rồi.

- Việc khoán xe công ở Bộ Tài chính mang tính khích lệ là chính. Lợi ích kinh tế trước mắt không quan trọng bằng sự thay đổi về tư duy và hành vi.

- Thay đổi cả một thói quen “lên xe xuống ngựa”, ông tưởng dễ lắm sao?

- Có ai bảo là dễ đâu! Nhưng có vị Thứ trưởng nói thẳng rằng, việc bỏ xe công “nhảy” sang taxi là bình thường, có gì đâu mà ồn ào.

- Ở nhiều nước việc này đúng là không có gì phải ồn ào, to chuyện. Còn ở ta lại là một “hiện tượng”.

- Bao giờ dân thấy quan chức đi xe buýt là bình thường thì lúc đó thực sự chẳng có gì mà ồn ào cả, ông nhỉ!