đùa, có cho tiền chắc em cũng k dám đùa với hổ quá :)) vớ vẩn nó cho 1 phát thì có mà:((

đùa, có cho tiền chắc em cũng k dám đùa với hổ quá :)) vớ vẩn nó cho 1 phát thì có mà:((