Có nhiều đêm 2 3 giờ sáng, nghe tin đâu đó có chú mèo bị bệnh, Suri liền chạy vội đi không sợ nguy hiểm, chỉ kịp nghĩ rằng có một sinh linh nhỏ bé nào đó đang đợi mình...