Cô gái say cố gắng lao vào vỗ mông ngựa theo một lời thách đố của bạn. Cô đã phải nhận bài học nhớ đời khi lĩnh trọn cú đá hậu trời giáng khiến cô ngã lăn ra đường phố.

H.N(theo Break)

XEM THÊM