BizLIVE - Công ty TNHH Sao Ánh Mai, cổ đông có liên quan tới ông Nguyen Louis T, Thành viên Hội đồng quản trị NBB đồng thời là Tổng giám đốc của Sao Ánh Mai, đăng ký bán ra 50.000 cổ phiếu.

Giá cổ phiếu NBB tăng liên tục trong suốt 3 phiên giao dịch gần đây.

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB) thông báo về giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ là Công ty TNHH Sao Ánh Mai.

Theo đó, Công ty TNHH Sao Ánh Mai, cổ đông có liên quan tới ông Nguyen Louis T, Thành viên Hội đồng quản trị NBB đồng thời là Tổng giám đốc của Sao Ánh Mai, đăng ký bán ra 50.000 cổ phiếu.

Hiện tại, Sao Ánh Mai đang sở hữu 100.000 cổ phiếu NBB, tương ứng với 0,28% cổ phần. Nếu giao dịch bán thành công, lượng sở hữu của cổ đông này giảm còn 50.000 cổ phiếu, tương đương 0,14% cổ phần.

Thời gian thực hiện giao dịch bắt đầu từ 17/2 đến 17/3/2014 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Giá cổ phiếu NBB tăng liên tục trong suốt 3 phiên giao dịch gần đây. Chốt phiên ngày 12/2, cổ phiếu này đạt 21.400 đồng/cổ phiếu – là giá cao nhất của cổ phiếu này trong suốt các phiên giao dịch từ đầu tháng 1 đến giờ.

Giả sử giao dịch của Sao Ánh Mai được thực hiện ở mức giá trên, số tiền công ty này thu về lên tới 1,07 tỷ đồng.