(HNM) - Ngoại thành Hà Nội cơ bản hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa (DĐĐT), khắc phục tình trạng manh mún ruộng đất. Tuy nhiên, tại HTX Nông nghiệp Viên Ngoại, xã Viên An (Ứng Hòa) việc thực hiện nhiệm vụ này rất lúng túng. Nhân dân cho rằng, một số cán bộ, đảng viên nơi đây thiếu gương mẫu, lồng ghép quyền lợi cá nhân trong quá trình DĐĐT…

Theo hướng dẫn của TP Hà Nội và huyện Ứng Hòa, từ tháng 10-2013, xã Viên An đã chỉ đạo các thôn thành lập các tiểu ban để thực hiện DĐĐT. Mọi việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch thì nhân dân phát hiện một số cán bộ, đảng viên làm nhiệm vụ chỉ đạo DĐĐT thiếu công khai, minh bạch, dẫn đến công tác DĐĐT không thành. Sau khi thu hoạch vụ mùa 2014, bằng sự chỉ đạo quyết liệt của huyện Ứng Hòa, xã Viên An vào cuộc DĐĐT lần thứ hai với quyết tâm và khí thế mạnh mẽ, trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch, thực hiện đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Người dân rất phấn khởi, tin tưởng sau DĐĐT sẽ hạn chế triệt để sự phân tán, manh mún ruộng đất, mỗi hộ chỉ còn 1-2 thửa ruộng để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thuận lợi cho đầu tư thâm canh, giảm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị thu nhập…

Chỉ đạo là vậy, nhưng công tác DĐĐT ở HTX Viên Ngoại vẫn chưa thật sự có chuyển biến. Trong 173,4ha đất canh tác của 4 đội sản xuất (đội 1, 2, 3 và 4), đến nay mới DĐĐT được diện tích của đội 4, trong khi nhân dân lại liên tiếp gửi đơn thư vượt cấp phản ánh việc chính quyền địa phương buông lỏng quản lý đất đai, cho thuê, mượn bừa bãi, cán bộ, đảng viên tư lợi cá nhân…

Ruộng đất ở HTX Nông nghiệp Viên Ngoại vẫn bị “xôi đỗ” do DĐĐT không thành.

Ông Lê Xuân Tăng, Chủ tịch UBND xã Viên An khẳng định, việc người dân phản ánh chính quyền địa phương buông lỏng quản lý đất đai, cán bộ, đảng viên tư lợi cá nhân trong DĐĐT có đúng, có sai. Cụ thể, nhân dân cho rằng, 20 mẫu đất quỹ 2, UBND xã giao cho HTX quản lý từ năm 1997 tự nhiên... biến mất, dẫn đến HTX Viên Ngoại nợ sản phẩm 2 năm qua là không đúng. Thực chất, quỹ đất này, HTX Viên Ngoại giao cho 163 hộ nhận thầu khoán, quá trình DĐĐT có đắp bờ vùng, bờ thửa, kênh mương xâm lấn vào một số diện tích này. Viện vào lý do đó nên các hộ nhận thầu khoán chưa nộp sản phẩm.

Còn việc HTX Viên Ngoại cho Hội Người cao tuổi, Chi hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân xã mượn 6 sào đất quỹ 2 để canh tác gây quỹ là sai. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng năm 2011, xã phê duyệt cho thôn Viên Ngoại 5.000m2 đất ở xứ đồng Mả Rô làm nghĩa trang nhân dân, chuyển các hộ có đất canh tác ở nơi này lên xứ đồng bãi Nôm, giáp khu đất giãn dân, lợi dụng việc này, một số cán bộ, đảng viên đương chức chia đất cho nhau là không đúng. Cụ thể, trường hợp của Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Sâm đang sử dụng 200m2 là đất của bố đẻ được giao năm 1993 theo Nghị định 64 của Chính phủ. Trường hợp của ông Nguyễn Văn Lực, Bí thư Chi bộ thôn Viên Ngoại đang sử dụng 1.276m2 là đất bãi, trước đây diện tích này không ai canh tác, HTX Viên Ngoại giao cho gia đình ông canh tác, ngược lại, gia đình dành diện tích tương ứng ngoài đồng giao cho HTX. Chiểu theo Nghị quyết DĐĐT của thôn Viên Ngoại thì ông Lực được phép giữ lại 50% diện tích trong tổng số đất canh tác được giao theo Nghị định 64/CP của Chính phủ, có nghĩa là ông Lực sử dụng đất ở khu vực này là đúng quy định.

Ông Lê Xuân Tăng cũng cho biết thêm, Nghị quyết của thôn Viên Ngoại quy định, một hộ dân được giao đất canh tác từ năm 1993 hiện đang canh tác, dù thửa đất đó to hay nhỏ, trong quá trình DĐĐT chỉ được nhận một thửa đất tốt, diện tích không vượt quá 50%, còn lại nhận 1 thửa diện tích đất xấu. Thế nhưng, ở HTX Viên Ngoại, một số cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, lồng ghép quyền lợi cá nhân nên thiếu công khai, minh bạch trong thực hiện. Cụ thể là ông Nguyễn Mạnh Hưng, Phó Trưởng thôn Viên Ngoại, ông Nguyễn Văn Kha, kế toán đội 1, ông Ngô Văn Lên, kế toán đội 3, đội 4, bà Vũ Thị Đằng, kế toán trưởng HTX Viên Ngoại đã không thực hiện đúng quy định mà giữ lại cho gia đình mình thửa ruộng tốt, ảnh hưởng đến tiến độ DĐĐT của địa phương. Về việc này, xã Viên An đã yêu cầu các cán bộ này trả đất tốt để chia cho nhân dân và nhận ruộng xấu ở khu vực khác.

Nghiên cứu hồ sơ lưu tại UBND xã Viên An và làm việc với các bên liên quan, chúng tôi thấy việc người dân có đơn khiếu kiện liên quan đến sự buông lỏng quản lý đất đai của chính quyền địa phương và một số cán bộ, đảng viên trong quá trình chỉ đạo thực hiện DĐĐT tại HTX Viên Ngoại có dấu hiệu trục lợi cá nhân là có cơ sở. Được biết, trong Công văn số 28/UBND-VP ban hành ngày 27-2-2015, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Hoàng Thị Vân Anh cũng đã giao UBND xã Viên An xem xét, xử lý dứt điểm những tồn tại trên và báo cáo trước ngày 26-3-2015. Người dân thôn Viên Ngoại cũng đang rất trông chờ vào sự nghiêm túc của chính quyền xã trong việc xem xét, xử lý này.