Mới đây, theo Tổng cục Hải quan về số lượng doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia thường xuyên lên gần 8000 doanh nghiệp.

Theo Tổng cục Hải quan, thống kê đến cuối tháng 10, đã có 180.000 bộ hồ sơ hành chính được tiếp nhận và giải quyết trên Cổng thông tin Cơ chế một cửa quốc gia với sự tham gia thường xuyên của hơn 7.900 doanh nghiệp (DN).

Co che mot cua quoc gia voi gan 8.000 doanh nghiep tham gia - Anh 1

Số lượng hồ sơ và doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia tăng đáng kể. Ảnh minh họa

Tính từ cuối năm 2014 đến nay, Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức 10 bộ, ngành bao gồm: Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ , Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch , Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, ngoài thủ tục thông quan hàng hóa (Bộ Tài chính) đã có 36 thủ tục hành chính của 9 bộ, ngành còn lại đã thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Trong số 9 bộ, ngành nêu trên có 4 bộ, ngành tham gia tích cực với nhiều thủ tục hành chính được triển khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Cụ thể, dẫn đầu là Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện 11 thủ tục hành chính với tổng số 85.167 hồ sơ của 4.582 doanh nghiệp. Trong đó, đối với thủ tục cho tàu thuyền tại các cảng hiện đã có 63.013 hồ sơ với sự tham gia của 3.029 doanh nghiệp.

Tiếp đến là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện 9 thủ tục hành chính với tổng số hồ sơ 32.860 của 1.122 doanh nghiệp, đứng sau là Bộ Y tế thực hiện 5 thủ tục hành chính với tổng số 10.760 hồ sơ của 1.088 doanh nghiệp và Bộ Công Thương thực hiện 4 thủ tục hành chính với tổng số 55.584 hồ sơ của 2.810 doanh nghiệp ...

Trước đó, tính đến giữa tháng 4/2016, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), cả nước có 62.505 hồ sơ được giải quyết Trong đó, lĩnh vực cảng biển có số lượng doanh nghiệp, thủ tục thực hiện nhiều nhất với 5.813 doanh nghiệp và tổng số 37.286 hồ sơ.

Liên quan đến thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, các giao dịch điện tử trên cơ chế một cửa quốc gia bao gồm:

1. Khai, nhận, phản hồi thông tin về việc xử lý hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính một cửa trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

2. Tiếp nhận và chuyển thông tin khai tới các cơ quan xử lý thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

3. Nhận kết quả xử lý từ các cơ quan xử lý thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

4. Trao đổi thông tin giữa các cơ quan xử lý thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia

Với cơ chế này, doanh nghiệp chỉ khai báo một lần thay vì 3 lần như trước, giúp giảm thiểu thời gian và kinh phí cho việc di chuyển và nộp hồ sơ. Đặc biệt, các giấy tờ thực hiện chủ yếu dưới dạng điện tử, chính vì thế sẽ giảm được tối đa kinh phí so với hồ sơ giấy.

Đức Mậu (T/h)