Trong các ngày từ 25 đến 27-7, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đoàn công tác của Trung ương đã về thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Tổng Bí thư lưu ý: Phải chú trọng xây dựng Đảng mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng, chi bộ trong sạch, vững mạnh. Trong sinh hoạt chi bộ, cần phát huy dân chủ, nhưng phải theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng bộ cần thường xuyên quan tâm giáo dục về chính trị - tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, xây dựng phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Hiện nay, trong toàn Đảng đang phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là Cuộc vận động lớn, có ý nghĩa rất quan trọng cả trước mắt và lâu dài, Đảng bộ cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, tự giác thực hiện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, bên cạnh việc chuẩn bị tốt về văn kiện, Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố phải đặc biệt chú ý khâu bồi dưỡng, đào tạo và lựa chọn cán bộ. Cơ cấu cán bộ phải hợp lý và có tính kế thừa. Việc lựa chọn cán bộ, cần chú ý những cán bộ trưởng thành qua các phong trào, lặn lộn với thực tiễn và có đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.