“Cò” tại một số bệnh viện ở Sài Gòn ngang nhiên ra đường chặn xe, chèo kéo, dụ dỗ bệnh nhân thực hiện nhiều dịch vụ khiến họ mất tiền. Có ngày, mỗi "cò" kiếm gần 1 triệu đồng.

Theo Trithuctre