Huệ nhờ nhóm thanh niên chở em gái về hộ nhưng chúng đèo thẳng cô bé 14 tuổi vào nhà nghỉ rồi giở trò đồi bại nhưng không thành. Ngày hôm sau, hai tên trong nhóm đã cưỡng hiếp "trót lọt" nạn nhân.