Đó là ghi nhận Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại buổi làm việc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Thanh tra Chính phủ (TTCP) vào ngày 23/9.

Co ban hoan thanh nhiem vu Chinh phu, Thu tuong Chinh phu giao - Anh 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TH

Tham dự buổi làm việc có Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu, các Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh, Ngô Văn Khánh, Đặng Công Huẩn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, việc thành lập Tổ công tác với nhiệm vụ giúp cho Thủ tướng kiểm tra đôn đốc, tạo ra sự phối hợp qua đó tham mưu kịp cho công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng đến xây dựng một Chính phủ kiến tạo.

TTCP là đơn vị thứ 5 được Tổ công tác triển khai kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ.

Báo cáo nhiệm vụ thực hiện kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp Lê Hồng Lĩnh cho biết, từ ngày 11/1 - 15/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho TTCP 100 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 45 nhiệm vụ, đang thực hiện 55 nhiệm vụ (32 nhiệm vụ trong hạn và 23 nhiệm vụ quá hạn). Các nhiệm vụ quá hạn hầu hết liên quan đến giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm được ngành Thanh tra nêu là trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị chưa cao. Mặt khác, thực tế có một số nhiệm vụ giao có thời hạn ngắn, lại chưa lường hết mức độ phức tạp nên hiệu quả giải quyết chưa cao; một số vụ việc cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan đơn vị nên chưa chủ động được thời gian, tiến độ, báo cáo giải quyết.

Bên cạnh đó, phần lớn các vụ việc chậm giải quyết là do tính chất phức tạp, đã giải quyết ở nhiều cấp nhưng còn ý kiến trái chiều, mất nhiều thời gian giải quyết. Trong khi đó, cơ sở dữ liệu cập nhật thông tin, nhiệm vụ còn hạn chế, chưa có chức năng nhắc đối với những nhiệm vụ đến hạn, theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ mật, tối mật.

Về vấn đề này, ông Bùi Ngọc Lam, Cục trưởng Cục II thừa nhận là có sự chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên sự chậm trễ, khó dứt điểm vụ việc nhằm kết quả giải quyết đạt được hiệu quả tối đa, tránh những phức tạp phát sinh.

“Quan trọng là chất lượng giải quyết vụ việc, tham mưu Thủ tướng biện pháp giải quyết khả thi, đúng pháp luật. Chúng tôi xác định có thể chậm, nhưng chất lượng phải cao, giải pháp phải khả thi. Quan điểm của Thủ tướng chỉ đạo là làm sao quan tâm đến dân, họ có những thiệt thòi, mặc dù chưa có đầy đủ về tính lịch sử nhưng cũng xem xét hỗ trợ cho người ta. Giải quyết khiếu nại, tố cáo chỉ bằng văn bản thì không thể tình tiết do đó phải tổ chức cuộc họp nữa, trên cơ sở phân tích kỹ biện pháp giải quyết, đó mới là hiệu quả”, ông Lam nhấn mạnh.

Co ban hoan thanh nhiem vu Chinh phu, Thu tuong Chinh phu giao - Anh 2

Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TH

Tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu khẳng định TTCP đạt được nhiều kết quả trong công việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua, TTCP đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, tuy nhiên do nhiều lý do chủ quan, khách quan không tránh khỏi một số nhiệm vụ còn chậm.

Tổng Thanh tra kiến nghị, Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với TTCP trong việc tham mưu ban hành văn bản giao nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, nhất là đối với các cuộc kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đột xuất, có thời hạn để đảm bảo tính thả thi và phù hợp với các quy định của pháp luật; cập nhật kịp thời, đầy đủ hơn về các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao nhất là vụ việc khiếu nại, tố cáo giao TTCP; tham mưu Thủ tướng Chính phủ có biện pháp chấn chỉnh các bộ, ngành, cơ quan, địa phương chậm trễ trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, nhất là việc trả lời các văn bản xin ý kiến của TTCP về dự thảo báo cáo kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xây dựng thể chế; Văn phòng Chính phủ phối kết hợp với các bộ, ngành, địa phương trong đó có TTCP trong việc cập nhật những nhiệm vụ đã có Văn bản giấy gửi đến Văn phòng Chính phủ, tránh trường hợp một số nhiệm vụ đã được thực hiện nhưng chưa được ghi nhận….

Tổng Thanh tra cũng cũng khẳng định: "TTCP sẽ nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng trên và cùng với Chính phủ, TTCP sẽ quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp".

Co ban hoan thanh nhiem vu Chinh phu, Thu tuong Chinh phu giao - Anh 3

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: TH

Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đánh giá cao kết quả của TTCP trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng giao; báo cáo của TTCP đã nêu rõ những việc làm được, việc chưa làm được trong đó có sự phối hợp với các bộ, ngành, nỗ lực của các cục, vụ chức năng. Hàng năm, TTCP đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, triển khai thực hiện kế hoạch một cách bài bản, đạt được hiệu quả nhất định. Bên cạnh đó, TTCP tập trung xây dựng thể chế, chú trọng tới công tác tiếp dân, quyết liệt trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra và phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng đã chỉ ra một số hạn chế tại cơ quan TTCP, thủ tục hành chính còn trì trệ, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính tại TTCP; nhiều vụ việc còn chậm giải quyết so với thời gian được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao. Nguyên nhân do khách quan và chủ quan, song Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho rằng, TTCP cần tìm ra những giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Các bộ, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với TTCP để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. “Cán bộ được cơ quan cử tham dự các cuộc họp lấy ý kiến góp ý, sau khi phát biểu nêu đó là quan điểm của cá nhân là né tránh trách nhiệm đối với công việc”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chỉ rõ.

Về các kiến nghị của TTCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định, Văn phòng Chính phủ sẽ cử cán bộ hỗ trợ TTCP cài đặt phần mềm theo dõi, xử lý công việc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị TTCP quan tâm tới việc giải quyết các khiếu nại của doanh nghiệp; nhanh chóng tiến hành cuộc thanh tra tại Formosa Hà Tĩnh đúng theo chỉ ý kiến đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thái Hải