Trong năm 2007, Đề Án 112 đã thu hút mạnh mẽ sự chú ý của giới truyền thông và công chúng. Điều đó khiến những tín hiệu vui và nhiều vấn đề khác về ứng dụng và phát triển CNTT bị lu mờ.