Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 31/10 đến 18/11/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Ông Phạm Minh Phúc - Chủ tịch HĐQT của CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (mã CMS - HNX) đã đăng ký mua vào gần 2,7 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 15,8% để tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 31/10 đến 18/11/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước khi giao dịch được thực hiện, ông Phúc đang nắm giữ gần 2 triệu cổ phiếu CMS, tương ứng tỷ lệ 11,56%.

Trước đó, bà Kim Ngọc Nhân - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của CMS đã đăng ký mua 151.190 cổ phiếu cũng với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 25/10 đến 18/11/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

CMS: Chu tich HDQT dang ky mua gan 2,7 trieu co phieu - Anh 1