Ngày 2/11/2011 Sở GDCK Tp.HCM đã có quyết định chấp thuận cho CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG) được niêm yết bổ sung trên 3,8 triệu CP kể từ ngày 4/11/2011.

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 3.805.686 cổ phiếu (Ba triệu tám trăm lẻ năm ngàn sáu trăm tám mươi sáu cổ phiếu)

Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 38.056.860.000 đồng (Ba mươi tám tỷ không trăm năm mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi ngàn đồng)

Ngày niêm yết có hiệu lực: 04/11/2011.

HOSE